Home » Disclaimer

Disclaimer

Wake-up Company / One Session Coaching besteed de uiterste zorg aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie.
De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. Wake-up Company / One Session Coaching kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Wake-up Company / One Session Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
Wake-up Company / One Session Coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-site.

De informatie is niet uitputtend en alles omvattend bedoeld en kan niet gezien worden als advies. Voor een advies wordt aangeraden altijd persoonlijk contact op te nemen met Wake-up Company / One Session Coaching.

De bezoeker van deze website dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de One Session Coaching Website leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Wake-up Company / One Session Coaching. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Wake-up Company / One Session Coaching niet aansprakelijk.

Wake-up Company / One Session Coaching respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Wake-up Company / One Session Coaching.

© 2009 Wake-up Company / One Session Coaching, alle rechten voorbehouden.

Share