Home » Thema’s » Depressie

Depressie

Depressie wordt officieel, volgens het handboek Diagnostical Statistical Manual – IV, gedefinieerd als een toestand waarbij er sprake is van:

  • een sombere depressieve stemming, leegheid
  • het verlies van interesse en plezier, niet meer blij kunnen zijn

Om van een depressie te kunnen spreken dient minstens één van deze twee hoofdkenmerken aanwezig te zijn en daarnaast meerdere van de volgende zeven klachten of verschijnselen:

  • een gevoel van waardeloosheid of schuldgevoelens
  • slaapstoornissen
  • verminderde of grotere eetlust of duidelijke gewichtsverandering
  • weinig energie of vermoeidheid
  • concentratieproblemen of besluiteloosheid
  • traagheid of juist aanhoudende lichamelijk onrust
  • terugkerende gedachten over de dood of zelfdoding.

Depressie en klachten die daarmee gepaard gaan

Soms gaat een depressie gepaard met allerlei andere klachten als lusteloosheid, paniek- of angstgevoelens, prikkelbaarheid of snel geïrriteerd zijn, vergeetachtigheid, verminderde seksuele gevoelens, veel of juist niet kunnen huilen, gevoelens van hopeloos- en hulpeloosheid, lichamelijke klachten waarvoor geen oorzaak gevonden wordt, het leven zonder zin of doel vinden of verwaarlozing van zichzelf, het huis of sociale contacten.

Er wordt erkend dat medicatie de problemen minder erg kan maken, maar dat dit meestal niet leidt tot een oplossing.

Depressies hebben niet één duidelijke oorzaak, maar ontstaan door een combinatie van biologische (bv. erfelijkheid), sociale (bv. schokkende gebeurtenissen) , en psychische factoren (bv. een gebrekkig vermogen om problemen op te lossen, een gebrekkig vermogen om verdriet en teleurstelling te verwerken, moeite om steun te vragen, negatief denken, weinig zelfvertrouwen, perfectionisme, faalangst en een streng geweten).

Depressie oorzaken

In mijn praktijk blijkt dat mensen die last hebben van depressieve klachten, vaak zoekende zijn naar een eigen identiteit. Om niet altijd duidelijke redenen blijkt men niet zichzelf te kunnen zijn en/of weet men niet wat jezelf zijn inhoudt. Vaak blijkt dat door een combinatie van factoren er onvoldoende besef is van de eigenwaarde en de eigen talenten. Het blijkt iedere keer weer zeer de moeite waard om te onderzoeken waar de ‘angel’ zit die de oorzaak is van het niet jezelf kunnen zijn. Als je die angel kan benoemen en ‘losweken’ dan ontstaat er een nieuwe energie. Allerlei remmende overtuigingen verliezen hun kracht, de zogenaamde valse identiteit wordt ontmaskerd en er ontstaat ruimte voor authenticiteit. Dit zijn echter geen makkelijke processen. Gehechtheid aan bekende patronen kan een nieuwe manier van leven behoorlijk in de weg zetten. Een voorwaarde voor een nieuw pad is dat men sterk genoeg gemotiveerd is enerzijds en anderzijds krachtig genoeg geraakt wordt in de kern van wie men werkelijk is. Dit zijn vooral intuïtieve en gevoelsmatige processen van verandering. Met de juiste handvatten, afgestemd op de individuele persoonlijkheid, kan je de randvoorwaarden scheppen waarin je aan een nieuw leven kan beginnen.

Meer weten over wat One Session Coaching voor jou kan betekenen bij depressie?

Neem contact op via het contactformulier
Of bel vrijblijvend: 035 – 73 70 369 of 06 – 55 38 42 00.

HSP informatie

Share