Home » Werkgevers en HSP

Ondersteuning hoogsensitiviteit in organisaties

U bent een werkgever die ondersteuning zoekt bij het thema hoogsensitiviteit.

Bijvoorbeeld u zoekt advies en/of begeleiding bij het zo optimaal mogelijk laten functioneren van een medewerker met hoogsensitieve eigenschappen of waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van hoogsensitiviteit.

Dat is zeker mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een HSP-assessment voor een hoogsensitief persoon.
Een HSP-assessment is een tweedaags programma dat deels bestaat uit diepgaand onderzoek en deels uit intensieve coaching met aansluitend nog een follow-up sessie van ongeveer een uur via Skype.

Het assessment en plan van aanpak dat daar uit voortvloeit vormen voor u en uw hoogsensitieve medewerker:

  • een leidraad om zijn/haar functioneren fundamenteel te verbeteren,
  • een startpunt om afscheid te nemen van oude patronen die inmiddels teveel energie kosten,
  • hulpmiddel om zicht te krijgen op een eventuele werkplek of positie die beter past (intern dan wel extern),
  • een concreet beeld van profiel, uitdaging, potentieel en ontwikkelrichting,
  • een uitstekende basis voor verdere afspraken en/of functioneringsgesprekken.
Share