Home » HSP startpagina oud » Wat is eigenlijk hoogsensitiviteit?

Wat is eigenlijk hoogsensitiviteit?

Hoogsensitiviteit is een verhoogde tot extreme gevoeligheid voor externe prikkels en indrukken. Mensen die deze eigenschap hebben krijgen vaak te horen dat ze ‘zo gevoelig zijn’. Je hebt sterk de neiging om af te stemmen op anderen en voor anderen te zorgen. Lawaaierige omgevingen mijd je als de pest. Je hebt veel tijd nodig om bij te komen van alle indrukken.

De oorzaak van hoogsensitiviteit is gelegen in een zenuwstelsel dat gevoeliger is dan dat van de meeste mensen. Onder gunstige omstandigheden hebben hoogsensitieve personen, ook wel HSP’s genoemd, een fijnzinnig en diepgaand observatievermogen waardoor zij dingen sneller en gedetailleerder waarnemen dan de meeste mensen. Stress en andere overbelasting zorgen er echter voor dat deze kwaliteiten worden ondermijnd en hun kracht verliezen. Het vermijden van stress is voor deze groep mensen dan ook uitermate belangrijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 15 tot 20 % van de bevolking deze eigenschap heeft.

Hoogsensitiviteit heeft enorme kwaliteiten in zich vooral op creatief gebied, maar in eerste instantie is het voor de persoon in kwestie erg moeilijk om deze kwaliteiten naar buiten te brengen. Alle aandacht gaat uit naar overleven en overeind blijven ondanks structurele overbelasting. De voorwaarde voor het ontwikkelen van de eigen talenten is dat een HSP eerst leert om met deze eigenschap om te gaan. Iemand die hoogsensitief is weet meestal wel dat hij of zij gevoelig is, maar kent doorgaans niet de achtergronden ervan. In dat geval heb je als HSP de neiging om jezelf dusdanig te overbelasten, dat je hierdoor vastloopt. Dit merk je privé doordat relaties niet goed lopen omdat je weinig gevoel hebt van eigen identiteit en in je werk doordat je snel overbelast bent en niet goed weet wat je werkelijke talenten zijn.

Veel HSP’s hebben niet in de gaten welk effect hun gedrag heeft op hun fysieke conditie. Ook als HSP wil je ‘erbij horen’, maar juist door te proberen om je aan te passen en mee te doen met het drukke ritme van onze gehaaste en stressvolle samenleving, ga je vroeg of laat onderuit. Als iemand die hoogsensitief is leert om beter met zichzelf om te gaan (prikkelniveaus goed bewaken en accepteren dat je anders functioneert) kunnen de creatieve kwaliteiten verder worden ontwikkeld en naar buiten gebracht. In dat geval zijn HSP’s niet alleen in staat om mensen goed aan te voelen, maar om diep door te dringen tot de essentie van dingen, om nieuwe verbanden te leggen die door anderen over het hoofd werden gezien en om bijzondere innovatieve oplossingen op het spoor te komen.

Felix Brabander

Terug naar One Session Coaching

Wil je reageren op deze tekst, klik dan hier voor een mail naar mij. Of bel naar: 06 – 55 38 42 00

Share