Home » Werkwijze

Werkwijze

Inleiding

De meeste mensen weten vrij goed waar zij met zichzelf de mist ingaan. Vrijwel iedereen, ook jij, zet naar beste weten de stappen die je nodig acht om je leven te krijgen zoals je het hebben wilt. En toch kun je het gevoel hebben dat je er niet helemaal bij komt. Dat je vast zit, stilstaat, op een kruispunt zit. Je herkent het wel: in kringen draaien. Als je daar genoeg van hebt dan wil je dat iemand er eens doorheen prikt. En natuurlijk, meestal zijn er verschillende stemmen in je hoofd. Een stem wil graag vooruit en nieuwe dingen ondernemen. Een andere stem zegt: ‘Nou, ik weet wat ik heb maar niet wat ik ga krijgen. Ben ik wel echt toe aan verandering? En wordt het dan ook echt een verbetering?’ One Session Coaching zoekt het in ieder geval tot op de bodem uit hoe het zit met je echte verlangens en wat er eventueel dwars zit waardoor die verlangens zich toch niet manifesteren zoals zou kunnen.

Doel van OSC
Alles op tafel krijgen wat van belang/relevant is om afscheid te kunnen nemen van ‘het oude’ en ‘in het nieuwe’ te kunnen stappen.
Daarna: Jou ondersteunen om de leegte tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ te overbruggen. Leren om beter om te gaan met al je (hoogsensitieve) eigenschappen, er meer uit te halen en meer plezier aan te beleven.

Waarom OSC
One Session Coaching (OSC) komt vooral in beeld als je geen zin meer hebt in lange trajecten die jou niet bij de kern brengen, waar je het gevoel blijft houden dat je er toch niet echt ‘de vinger achter krijgt’ hoe het zit met je leven, je richting, je sensitiviteit en wat je ermee kan..

Veel mensen hebben reeds een of meerdere van deze langdurige trajecten doorlopen, waarbij ze de indruk hebben steeds een klein stapje dichter bij zichzelf te komen. Toch blijft het gevoel achterwege dat je contact hebt met de kern, met dat wat écht belangrijk voor je is, waar het echt om draait. Alsof je adem haalt en nèt niet achter je adem komt. Een gevoel van essentie ontbreekt omdat je beseft dat het traject jou niet echt ‘raakt’.

Mijn werkwijze
Ik ga voorbij het mentale en weet samen met jou door te dringen naar een diepere laag. Daar waar alle informatie zit die je nodig hebt voor je volgende stappen.

Ik doe mijn werk met alles wat ik ben. Mijn instrumenten zijn eerder principes dan ‘protocollen’. Het is een proces dat zich ontvouwt
Op het moment dat je hier de deur binnenstapt, begint al de sessie. Hiermee wil ik vooral zeggen dat mijn belangrijkste gereedschap is dat ik in-tune op mijn cliënt, op jou. Jij bent allesbepalend voor hoe ik zal werken. Ik zet mijn aangeboren invoelingsvermogen in om te bepalen wat je nodig hebt, waar de sleutel zit. Daar hoef ik eigenlijk niets speciaals voor te doen. Het gaat vanzelf. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik ben hierdoor in staat door alles heen te prikken wat er niet toe doet en om de kern te raken van jou en je context. Het vraagt van mij een grote mate van onbevangenheid, geduld en ook een zekere moed. Dat vraag ik tot op zekere hoogte ook van mijn cliënten.

Je denkt misschien dat One Session Coaching gewoon een gesprek is van gemiddeld zes tot acht uur. Dat is niet zo. In een stap voor stap proces van intuïtieve afstemming, werkopdrachten, focussing en momenten van reflectie komen we bij de kern van jezelf en je situatie. Ik spiegel steeds terug wat ik zie, voel en ervaar. Dat komt binnen. Bovendien vertalen we alle inzichten die gaandeweg op tafel komen naar de praktijk in de vorm van concrete stappen en handvatten. Vrijwel iedere cliënt zegt aan het eind van een sessie: ‘je bent de eerste die mij echt begrijpt’.

Essenties
Er komt een punt in je leven waarop je zegt “en nu wil ik echte duidelijkheid”. One Session Coaching is er voor bedoeld om de kern te raken van je vraagstukken en van jezelf. De aanpak zorgt ervoor dat je niet meer om jezelf heen loopt en toegang krijgt tot je eigen essentie. Die krachtieg aanpak maakt dat het risico op terugvallen wordt geminimaliseerd.

Een van de belangrijke principes van One Session Coaching is dat de verbinding wordt gelegd tussen het gevoelsmatige, emotionele en het mentale. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat de zichtbare wereld zoals wij die kennen wordt gestuurd door de onzichtbare wereld. Tussen de regels en achter de schermen speelt zich veel meer af dan datgene wat wij gewend zijn om te begrijpen en te bevatten. Het moment waarop in One Session Coaching de dingen op hun plek vallen is niet precies te voorspellen. Het lijkt op een vorm van overgave. Zodra je er teveel met je wilskracht op gaat zitten, ontneem je jezelf de kans om in contact te komen met de kern der dingen, de kern van het leven en de kern van jezelf.

One Session Coaching begint met jouw verhaal. De gevoelslaag van je ervaringen is van essentieel belang. Daar zit de echte informatie. Hiervoor gebruik ik verschillende ingangen die meer een appèl doen op de rechterhersenhelft. Veel cliënten zeggen: ‘Ik praat hier over dingen die ik nog nooit eerder heb gezegd’. ‘Ik krijg nieuwe beelden over mezelf zonder dat ik weet waar ze vandaan komen, maar ze lijken wel te kloppen.’
Dat zijn de mooie ervaringen in een One Session Coaching waar ik het voor doe.

In de ruim 16 jaar dat ik nu bezig ben met One Session Coaching, een periode waarin ik ruim 2.600 mensen in mijn praktijk heb mogen begeleiden naar een nieuw pad, heb ik bijzondere dingen mogen ervaren die we synchroniciteit of ook wel flow noemen. Dat geeft mij onnoemelijk veel vreugde.

Veiligheid
Veiligheid is cruciaal, ook in een One Session Coaching. Ik zeg wel eens, ‘je betaalt mij voor twee dingen’:

  1. Steeds de diepere laag te zien. Al die hardnekkige oude patronen die maar voorbij blijven komen. Ik kijk er naar, met mededogen en begrip. Je hebt ze nodig om te mogen zijn wie je nu bent. Dat wil niet zeggen dat je je tomeloze boosheid (als je die hebt) op mij kan projecteren. Dan zou ik mijn werk niet meer kunnen doen. Uiteindelijk, in eerste en in laatste instantie, ben ik van de subtiele afstemming. Mochten we daar niet op dezelfde golflengte zitten, dan leg ik dat keurig uit en nemen we netjes afscheid.
  2. De oude patronen zo transparant èn voelbaar te maken dat je er wel mee moet stoppen. Zolang je de vervelende dingen wegduwt, komen ze steeds terug. Maar wanneer je jouw eigen innerlijke duiveltjes onder ogen kan zien, dan is de kans groter dan je snel moe wordt van jezelf. Dat is positief want dan is de kans op positieve verandering het grootst.  En: het is per slot van rekening niet de bedoeling dat je hier weg gaat op dezelfde manier zoals je gekomen bent, want daar betaal je mij niet voor.

Veiligheid betekent ook dat je weet wat je aan mij hebt. Ik ben helder tot op het bot. Ik neem geen blad voor de mond. Ik gebruik wel humor, ik laat je lachen om jezelf, om de situaties die zich voordoen. Ik ga tranen en boosheid niet uit de weg. Iedere emotie is toegestaan. Ik ben wel wat gewend. Hoe doe ik dat dan? Door te spiegelen en jou te helpen om jezelf recht in de ogen aan te kijken.

Veiligheid houdt in dat ik niet werk met protocollen. Weet je hoe onveilig protocollen zijn? Ze zijn er voor als we iets niet weten, maar in Nederland nemen protocollen iedere verantwoordelijkheid uit handen van het individu. Dat is een andere kant die we in de gaten moeten houden.

Veiligheid betekent dat jij niet hoeft te passen in een stramien, maar dat er echte afstemming plaats vind op wie jij bent.

Protocollen zijn verborgen piketpaaltjes van het ego om zich aan vast te houden. Resultaten zijn dan voorspelbaar en weinig opzienbarend. Het gaat erom dat de coach beseft dat hij deel uitmaakt van het proces en dat het proces naar een hoger niveau wordt getild wanneer hij zichzelf ertussenuit haalt.

Ik zeg wel eens “ik heb geen idee wanneer het kwartje gaat vallen, de puzzel op z’n plek valt, het hek van de dam gaat, het licht gaat branden, de doorbraak plaats vindt”. Maar omdat ik daar niet mee bezig ben, gebeurt er altijd iets onverwachts. Meestal is dat een klein of een groot wonder. Dat maakt One Session Coaching uniek. Totale afstemming op de ander en beseffen dat er een grotere macht in het spel is. Dat is waarom ik One Session Coaching zo geweldig vind en wat het werken met mensen zo fascinerend maakt.

Synchroniciteit

Daarbij kom ik zelf als coach in contact met iets dat groter is dan mijzelf, groter dan jij als cliënt en ik als coach samen. Dat kan je magie noemen, flow, synchroniciteit, creatieve ruimte, een wonder of wat je maar wenst om uitdrukking te geven aan nieuwe energie.

Mensen vragen wel eens naar mijn methode. Mijn beste antwoord: “ik volg de energie” en werk extreem intuïtief. Niets ontsnapt aan mijn aandacht. Structuur komt pas op de tweede plaats. Eerst moet er iets resoneren, in beweging komen.

En nu?

Een sessie bij mij afspreken kan na telefonisch contact. De essentie van dat gesprek is dat je de sessie begint vanuit de juiste intentie voor jezelf. Je kunt via het contactformulier aangeven wanneer en waar je gebeld wilt worden, overdag of ‘s-avonds.

Je kunt ook zelf bellen: 035 – 73 70 369 of 06 – 55 38 42 00.

Een eerste telefonisch contact is geheel gratis en vrijblijvend.
Dit geldt overigens ook voor de mogelijkheid van een gratis live kennismakingssessie van ongeveer een half uur, hier in mijn praktijk in Bussum.
Dat kan ‘s-ochtends om 10.00 uur op een dag naar keuze.

 

Share