Home » Werkwijze

Werkwijze

Inleiding

De meeste mensen weten vrij goed waar zij met zichzelf de mist ingaan. En toch kun je het gevoel hebben dat je er niet helemaal bij komt. Dat je in kringen draait, stilstaat, op een kruispunt. Als je daar genoeg van hebt dan wil je dat iemand er eens doorheen prikt.

Doel
Alles op tafel krijgen wat van belang/relevant is om afscheid te kunnen nemen van ‘het oude’ en ‘in het nieuwe’ te kunnen stappen. Daarna: Jou ondersteunen om de leegte tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ te overbruggen. Leren om beter om te gaan met al je eigenschappen en er meer uit te halen en meer plezier aan te beleven.

Waarom OSC
One Session Coaching (OSC) rekent af met lange coachingstrajecten.

Veel mensen hebben reeds een of meerdere van deze langdurige trajecten doorlopen, waarbij ze de indruk hebben steeds een klein stapje dichter bij zichzelf te komen. Toch blijft het gevoel achterwege dat je contact hebt met je kern, met dat wat écht belangrijk voor je is. Alsof je adem haalt en nèt niet achter je adem kunt komen. Een gevoel van essentie ontbreekt omdat je beseft dat je niet bent ‘geraakt’.

De opname van de sessie op CD versterkt daarbij nog eens het bovengenoemde effect.

Een sessie bij mij afspreken kan na telefonisch contact. Een eerste telefonisch contact is geheel gratis en vrijblijvend.

Mijn werkwijze
Ik ga voorbij het mentale en weet samen met jou door te dringen naar een diepere laag. Daar waar alle informatie zit die je nodig hebt voor je volgende stappen.

Ik doe mijn werk met alles wat ik ben. Mijn instrumenten zijn eerder principes dan ‘protocollen’. Het is een proces dat zich ontvouwt
Op het moment dat je hier de deur binnenstapt, begint al de sessie. Hiermee wil ik vooral zeggen dat mijn belangrijkste gereedschap is dat ik in-tune op mijn cliënt, op jou. Jij bent allesbepalend voor hoe ik zal werken. Ik zet mijn aangeboren invoelingsvermogen in om te bepalen wat je nodig hebt, maar vooral wat de diepere laag in jou nodig heeft om zich prijs te geven. Dat is eigenlijk 50% van het werk. Ik ben hierdoor in staat door alles heen te prikken wat er niet toe doet en om de kern te raken van jou en je context. Het vraagt van mij een mate van onbevangenheid, geduld en een zekere moed. Dat vraag ik tot op zekere hoogte ook van mijn cliënten.

Je denkt misschien dat One Session Coaching gewoon een gesprek is van vier uur. Dat is niet zo. In een stap voor stap proces van intuitieve afstemming, werkopdrachten, sparringmomenten en momenten van reflectie komen we bij de kern van jezelf en je situatie. Bovendien vertalen we alle inzichten die gaandeweg op tafel komen naar de praktijk in de vorm van concrete stappen en handvatten.

Essenties
Er komt een punt in je leven waarop je zegt “en nu wil ik echte duidelijkheid”. One Session Coaching is er voor bedoeld om de kern te raken van je vraagstukken en van jezelf. De aanpak zorgt ervoor dat je niet meer om jezelf heen loopt en toegang krijgt tot je eigen essentie.

Een van de belangrijke principes van One Session Coaching is dat de verbinding wordt gelegd tussen het gevoelsmatige, emotionele en het mentale. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat de zichtbare wereld zoals wij die kennen wordt gestuurd door de onzichtbare wereld. Tussen de regels en achter de schermen speelt zich veel meer af dan datgene wat wij gewend zijn om te begrijpen en te bevatten. Het moment waarop in One Session Coaching de dingen op hun plek vallen is niet precies te voorspellen. Het lijkt op een vorm van overgave. Zodra je er teveel met je wilskracht op gaat zitten, ontneem je jezelf de kans om in contact te komen met de kern der dingen, de kern van het leven en de kern van jezelf.

One Session Coaching begint met jouw verhaal. De gevoelslaag van je ervaringen is van essentieel belang. Daar zit de echte informatie. Hiervoor gebruik ik verschillende ingangen die meer een appèl doen op de rechterhersenhelft. Veel cliënten zeggen: ik praat hier over dingen die ik nog nooit eerder heb gezegd. Of: ik krijg nieuwe beelden over mezelf zonder dat ik weet waar ze vandaan komen, maar ze lijken wel te kloppen.

In de ruim 13 jaar dat ik nu bezig ben met One Session Coaching, een periode waarin ik ruim 2.000 mensen in mijn praktijk heb mogen begeleiden naar een nieuw pad, heb ik bijzondere dingen mogen ervaren die we synchroniciteit of ook wel flow noemen. Dat geeft mij onnoemelijk veel vreugde.

Veiligheid
Veiligheid is cruciaal, ook in een One Session Coaching. Ik zeg wel eens, ‘je betaalt mij voor twee dingen’:

  1. Om te incasseren. Al die hardnekkige oude patronen die maar voorbij blijven komen. Ik kijk er naar, met mededogen en begrip. Je hebt ze nodig om te mogen zijn wie je nu bent.
  2. Om vervolgens die oude patronen zo transparant èn voelbaar te maken dat je er wel mee moet stoppen, want anders ga je hier weg op dezelfde manier zoals je gekomen bent, en daar betaal je mij niet voor.

Veiligheid betekent ook dat je weet wat je aan mij hebt. Ik ben helder tot op het bot. Ik neem geen blad voor de mond. Ik gebruik wel humor, ik laat je lachen om jezelf, om de situaties die zich voordoen. Ik ga tranen en boosheid niet uit de weg. Iedere emotie is toegestaan. Ik ben wel wat gewend. Hoe doe ik dat dan? Door je te helpen jezelf recht in de ogen te kijken.

Veiligheid houdt in dat ik niet werk met protocollen. Weet je hoe onveilig protocollen zijn?

Het zijn piketpaaltjes van het ego om zich aan vast te houden. Resultaten zijn voorspelbaar en weinig opzienbarend. Het gaat erom dat de coach beseft dat hij deel uitmaakt van het proces en dat het proces naar een hoger niveau wordt getild wanneer hij zichzelf ertussenuit haalt.

Ik zeg wel eens “ik heb geen idee wanneer het kwartje gaat vallen, de puzzel op z’n plek valt, het hek van de dam gaat, het licht gaat branden, de doorbraak plaats vindt”. Maar omdat ik daar niet mee bezig ben, gebeurt er altijd iets onverwachts. Meestal is dat een wonder. Dat maakt One Session Coaching uniek. Totale afstemming op de ander en beseffen dat er een grotere macht in het spel is. Dat is waarom ik One Session Coaching zo geweldig vind.

Synchroniciteit

Ik kom zelf als coach in contact met iets dat groter is dan mijzelf, groter dan jij als cliënt en ik als coach samen. Dat kan je magie noemen, flow, synchroniciteit, creatieve ruimte, een wonder of wat je maar wenst om uitdrukking te geven aan nieuwe energie.

Mensen vragen wel eens naar mijn methode. Mijn beste antwoord: “ik volg de energie” en werk extreem intuïtief. Niets ontsnapt aan mijn aandacht. Structuur komt pas op de tweede plaats. Eerst moet er iets resoneren, in beweging komen.

En nu?

Een sessie bij mij afspreken kan na telefonisch contact. De essentie van dit gesprek is dat je de sessie begint vanuit de juiste intentie voor jezelf. Je kunt via het contactformulier aangeven wanneer en waar je gebeld wilt worden.

Je kunt ook zelf bellen: 070 – 73 70 617 of 06 – 55 38 42 00.

Een eerste telefonisch contact is geheel gratis en vrijblijvend en vooral afgestemd op jouw situatie.

Of neem contact op via het contactformulier >

Share