Home » HSP-boek » Bestelling buiten Nederland

Bestellingen van buiten Nederland

Hier zijn twee mogelijkheden:

1) U woont buiten Nederland / Belgie maar binnen Europa

U woont buiten Nederland / België maar binnen Europa en u wenst deze aanbieding te bestellen van twee keer het HSP-boek (titel: ‘Follow Your Senses. Alles wat jou nooit verteld is over hoogsensitiviteit’).

Houdt u er dan rekening mee dat de kosten voor verzending van de twee boeken in totaal € 12,– euro hoger zijn dan voor verzending binnen Nederland / België. Wij vragen hiervoor uw begrip. Indien u hiermee akkoord gaat kunt u deze aanbieding van twee boeken bestellen door het bedrag van € 79,– + € 12,- = € 91,- over te maken naar ING-rekeningnummer NL74INGB0004237394 t.n.v. Wake-up Company. (BIC-code: INGBNL2A; ING-bank Amsterdam – NL)  ter attentie van Wake-up Company en met vermelding van ‘aanbieding 2x HSP-boek’.

Zodra ik uw betaling heb ontvangen, zal ik direct twee ingebonden exemplaren van het HSP boek ‘Follow Your Senses’ aan u opsturen. Stuurt u mij s.v.p. wel nog even uw adresgegevens. U kunt dit sturen aan: info@wakeupcompany.nl

Alvast dank voor uw bestelling.

Met vriendelijke groet,

Felix Brabander

One Session Coaching
Wake-up Company

2) U woont buiten Europa

U woont buiten Nederland / België en ook buiten Europa en u wenst deze aanbieding van twee keer het HSP-boek te bestellen met de titel: ‘Follow Your Senses. Alles wat jou nooit verteld is over hoogsensitiviteit’.

Houdt u er s.v.p. rekening mee dat de kosten voor verzending € 22,– euro hoger zijn dan voor verzending binnen Nederland. Wij vragen hiervoor uw begrip. Indien u hiermee akkoord gaat kunt u het boek bestellen door het bedrag van € 79,– + € 22,- = € 101,- over te maken naar ING-rekeningnummer NL74INGB0004237394 t.n.v. Wake-up Company. De BIC-code is: INGBNL2A. ING-bank Amsterdam.

Zodra ik uw betaling heb ontvangen, zal ik direct de twee ingebonden exemplaren van het HSP boek ‘Follow Your Senses’ aan u opsturen. Stuurt u mij s.v.p. wel nog even uw adresgegevens. U kunt deze sturen aan: info@onesessioncoaching.nl

Alvast dank voor uw bestelling.

Met vriendelijke groet,

Felix Brabander
One Session Coaching
Wake-up Company

 

 

Share