Home » Felix Brabander

Felix Brabander, HSP Coach

Felix Brabander_HSP-Coach
Felix Brabander, HSP coach. One Session Coaching

Lange tijd was mijn leven een zoektocht. Het gereedschap dat ik had meegekregen voldeed niet. Sterker nog, ook de koffer waar dat gereedschap in zat voelde als ballast. Dit gevoel van ballast heb ik vrijwel gedurende mijn hele schoolse periode gehouden. Wat dient een mens te weten om helder in het leven te kunnen staan? Dat hield mij bezig, bewust, onbewust, het kwam altijd terug. Ik heb veel tijd nodig gehad om het lef te ontwikkelen om de dingen op mijn manier te doen. Mijn manier was niet de manier zoals het hoorde. Ik ontdekte echter dat ik met mijn eigen voelsprieten sneller achter de essentie kwam. Vanaf dat moment kreeg alles wat ik deed meer fundament. Gaandeweg heb ik geleerd dat ik al die dingen die ik intuïtief wist, op een heldere manier kon onderbouwen.  Gevoel en verstand reikten elkaar de hand. Nu voel ik direct wat klopt en wat niet klopt, waar spanning zit, waar de mogelijkheden en het potentieel verstopt zitten. Hier maak ik dankbaar gebruik van bij het coachen, begeleiden van cliënten. Ruim 1950 mensen (waarvan 1500 hoogsensitief) heb ik begeleid in veranderingsprocessen, hetzij individueel dan wel in groepsverband.

Ja, ik heb in 1982 de HEAO-Communicatie opleiding afgerond. Ja, ik ben werkzaam geweest in werving en selectie, opleidingsadvies, coaching, loopbaanadvies, communicatiemanagement, crisismanagement, organisatieadvies, interimmanagement.

Verscheidene trainingen in Emotioneel Lichaamswerk en vele workshops in het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn hebben mijn leven drastisch veranderd. Het heeft mij in staat gesteld om een sterk analytisch vermogen te verbinden met een heldere intuïtie. Mijn persoonlijke ontwikkeling heeft niet alleen gestalte gekregen in bovenstaande werk- en leersituaties, maar vooral door een diepgaand persoonlijk ontwikkelingsproces.

Het heeft mij doen inzien dat je vaak eerst ‘moet zijn wie je niet bent’, voordat je kan zijn wie je bent. Ik heb geleerd om in de spiegels te kijken die mij werden voorgehouden, maar werd ook geleid door ogenschijnlijk toevallige gebeurtenissen. Het heeft mij losgeschud zodat ik in staat werd gesteld om mijn ratio te verbinden met mijn gevoel.

Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat een werkelijke passie voor het leven ontstaat via een innerlijke weg. Een weg die de basis legt voor het vermogen om te kunnen ont-moeten. Het is voor mij de beste manier om angsten en onzekerheden te overwinnen om tenslotte te kunnen leven vanuit een diepere betekenis. Mijn visie is dat alleen het contact met de eigen kern kan leiden tot werkelijke vervulling. Daar naar toe groeien is deels een proces, maar deels ook een kwestie van openstaan voor het onverwachte. Dat is waar de wonderen vandaan komen. In mijn sessies creëer ik een setting waarin dat onverwachte kan ontstaan.

Coaching stijl

Mijn stijl van coachen is mede gebaseerd op: aanwezigheid, betrokkenheid, onbevangenheid èn focus. Ik leef vanuit een diep besef van de kwetsbaarheid èn de kracht van de mens. Echte creativiteit ontstaat daar waar ruimte is voor niet-weten. Dat is de basis van waaruit ik werk.

Ik vind het een voorrecht om via een diepgaande dialoog waar veel ruimte is voor gevoel en emotie, steeds weer kennis te mogen maken met de onbekende wereld van een ander. In mijn coaching word ik geleid door een intentie van stilte, een vorm van afstemmen op de realiteit van de ander. Werken vanuit deze intentie is voor mij de mooiste bron van bijzondere inspiratie.

Coaching voor hoogsensitieve personen (HSP)

Meer weten over de door mij ontwikkelde One Session Coaching?

Ga naar het contactformulier of bel: 070 – 73 70 617 of 06 – 55 38 42 00.

Hoogsensitiviteit en HSP informatie

Ik geef u op deze pagina’s meer informatie over hoogsensitiviteit en HSP One Session Coaching:

Share